woensdag 11 februari 2015

Nederland in verval!


Islamitische heerschappij
  


door Mathilde van Vliet


In de jaren zestig kwamen de eerste arbeidsmigranten uit Spanje, Italië, Griekenland, Marokko en Turkije. De Spanjaarden, Italianen en Grieken gingen na gedane arbeid weer terug naar eigen land. De rest bleef. Door ruime vermenigvuldiging van deze niet-westerse allochtonen en 'gezinshereniging', de verzorging van de wieg tot aan het graf in dit land, het pamperen, hen financieel te voorzien van alle luxe middels huursoepsidie, kinderbijslag en bijstand, wisten de socialisten deze grote groep moslims aan zich te binden tot op de dag van vandaag. Door toe te geven aan eisen die islamieten stellen - zoals het afdwingen van nog meer islamitische scholen, gescheiden onderwijs tussen meisjes en jongens, halal voedsel voor iedere leerling (dus ook het niet-islamitische kind), streven naar invoering van de sharia, halalwoningen, gescheiden zwemmen mannen en vrouwen, halal slachten, bouwen van nog meer moskeeën, Christelijke symbolen naar de achtergrond laten verdwijnen en daarvoor in de plaats islamitische feestdagen invoeren, kinderen van wie de ouders 8 weken vakantie afdwingen om naar land van herkomst op vakantie te gaan in plaats van de 6 weken die elk Nederlands schoolkind heeft – zal dit land sluipenderwijs komen te vallen in de klauwen van de islamitische heerschappij. 


ISIS 
Door onderzoek is aangetoond dat 80% van jonge Turken achter ISIS staan en de aanslagen van Charlie Hebdo bejubelen. Ook Marokkanen staan niet afwijzend tegenover de gruweldaden van ISIS. Over de terreur van 9/11, de tomeloze Israël haat - die breed wordt gevoed en gesubsidieerd door linkse politieke partijen als SP, GL en PvdA - nog maar te zwijgen.
Vooral in islamitische landen werden protesten en dreigementen geuit n.a.v. de radicale executies Charlie Hebdo. Maar ook in Nederland bestaat veel sympathie onder de moslimbevolking voor de daders van deze aanslagen in Parijs.

Steun extremisten groot
Eigenlijk komt het niet onverwacht dat er zo velen de gruwelen van de jihad aanhangen in Nederland. Want het broeide hier al veel langer. Behalve dat er jonge rekruten voor de dodelijke jihad zich kortgeleden bekeerden tot de radicale islam, waren er vijfentwintig jaar geleden ook al jongens van destijds 8 jaar die riepen dat zij “de macht wel zouden overnemen.”

Ook nu zie je veelal Marokkaanse jongetjes van diezelfde leeftijd of soms zelfs jonger die dit op straat keihard verkondigen. Want hun vaders deden dat toen ook al en zijzelf worden er mee grootgebracht.
De haat. Het verheerlijken van geweld, 11 september, aanslagen gepleegd door moslims wereldwijd, de moord op Theo van Gogh en recent Charlie Hebdo onder hysterisch geschreeuw “Allah is groot”. 
Door wie ze gevoed worden in hun haat is van groot belang.

Ik zou – waarschijnlijk als een roepende in de woestijn – het willen uitschreeuwen:
 
Overheid, behandel dit fenomeen radicalisering en jihad als een harddrugsverslaving: herprogrammeer deze vaak jonge kinderen en laat ze letterlijk afkicken van geweld. Begin er mee op de scholen, verplicht ouders beter op hun kinderen te letten en bij de minste geringste afwijking in hun gedrag die richting extremistische islam gaat:
ingrijpen en keihard straffen. Radicale imams uitzetten en voorkómen dat ze het land nog ooit binnenkomen!!!  
 • Lik op stuk.
 • Uitkeringen en soepsidies omlaag of stoppen.
 • Bij de derde overtreding ouders naar land van herkomst sturen; ze hebben toch een dubbel paspoort. 
 • Illegale geldstromen van salafisten aan moskeeën onderscheppen en stoppen.

Maar dat zal niet lukken, want het is nog altijd not done in de moslimwereld om “geloofsgenoten” te verraden.
Daarnaast heeft de overheid er geen enkele baat bij om dit soort misstanden tegen te gaan, want de import van niet-westerse allochtonen bestiert een hele zieligheidsindustrietak met alle golden business er omheen. Bovendien is het binnenhalen van moslims uit Turkije en Marokko een politiek verbond, waar de overheid dik aan verdient.
Daarover later meer. 

Maar Mathilde, wat zeg je nu????
"Dit klopt echies niet hoor! Het zal echt toeval zijn, want de meeste moslims zijn vredelievend”, klinkt het dan zalvend politiek correct vanuit de Gutmensch. Of men komt met de eeuwige dooddoener dat de “Christenen in vroegere tijden ook geen lieverdjes waren.”
Joh! 
Ik sta versteld.
Kom ik weer met m'n jij-bak: "Ik zeg ook niet dat alle moslims terroristen zijn, maar veel terroristen zijn wel moslim."
Wetende dat dit weer een lang en oeverloos gesprek zal worden......
Het is waar: niet iedere moslim is een terrorist of zal naar Syrië afreizen voor de jihad. Feit is echter wel dat de moslimbevolking wereldwijd uiteindelijk toch achter elkaar zal staan in de zogehete oemma, de wereldwijde islamitische gemeenschap.
 
Het is namelijk opvallend dat de moslims die ik heb gesproken na 9/11, Theo van Gogh en recent Charlie Hebdo eigenlijk allemaal hetzelfde zeggen: “vreselijk, het is niet goed.”
En dan het onvermijdelijk MAAR.
MAAR ……….ze mogen onze profeet niet beledigen.”
Of: “MAAR Israël bezet Palestina en doet zoveel kwaad.”
Of: “MAAR Amerika maakt alle moslims in Afghanistan, Irak, Palestina kapot.”

Geen woord over de slachtoffers.

Hun idee over ISIS, Boko Haram e.d? Ach, is ook allemaal niet goed.
"MAAR...... dat zijn geen moslims.”
Pardon?
Ik geloof dat ze toch allemaal met datzelfde boek staan te zwaaien als zijzelf lezen.
“Ja, MAAR de Christenen en Joden hebben ook hun verleden.”
Klaar. Alsof ze geprogrammeerd zijn altijd de schuld bij de ander te leggen en nooit eens kritisch te zijn op het eigen geloof en hun aanhang. 
 
En dat doet me denken aan die islamitische gehoofddoekte meisjes op de VU waar ik onlangs was: hyperintelligent met zelfs soms een bekakt accent en hun woordje helemaal klaar. Ondertussen wel op de universiteit zelf (dagelijks?) gebrainwashed met eenzijdige verhalen over Palestina waar handige geleerden mooie en aangrijpende verhalen opdissen en waarbij Israël altijd het onderspit delft. Altijd. Aan welk onderricht staan deze dames nog meer bloot, als ze al niet naar de moskee gaan waar radicale imams hun wekelijkse politieke bijdrage verkondigen vol met Israël, USA en Westenhaat, verpakt in het vrijdaggebed? 
Deze meiden willen natuurlijk een studie doen en zijn ook slim genoeg om hun studiepunten te halen, maar die onbewuste boodschappen die er dag in, dag uit in worden gestampt plus wat ze via thuis, social media en Arabische schotelzenders nog te horen krijgen.
Aan de buitenkant volkomen Nederlands – behalve de hoofddoek dan – maar van binnen uiterst islamitisch.
Vandaag de dag worden de effecten sterk zichtbaar en beginnen de Nederlanders zich te verweren tegen de onrust die de mohammedanen met zich meebrengen. Al jaren is het mensen een doorn in het oog dat Marokkanen en Turken kennelijk minder zwaar worden gestraft dan de autochtone Nederlander. Zou het klassenjustitie zijn met vooral vrije justitie voor de onderklasse??

Nederlandse straffen in dit land zijn een lachertje voor de hele wereld: Jihadisten die afreizen naar Syrië worden vrijgesproken, want “niet bewezen dat ze voor de jihad gingen”.
Nee, de buskaartjes voor een weekje zonnig Salou waren uitverkocht.

 
Angst 
De zeer omstreden imam Yassin Elforkani en minister Asscher mogen hun zorgen breeduit in alle media uiten over de toenemende islamfobie in Nederland en dat moslims “angstig” zijn nadat een in bouw zijnde moskee door een aantal mannen werd beklommen die een spandoek hadden opgehangen waarop de boodschap was te lezen 'Stop de islam' en 'In Leiden begint de victorie.'

Ha, de slachtofferrol van de moslim was gelukkig weer terug.
Deze rol was wat op de achtergrond geraakt na de verschrikkingen van Parijs waar niet de hele redactie van Charlie Hebdo en 4 Joden de dood vonden waren;
nee, het waren de moslims die het feitelijke slachtoffer waren....
Maar natuurlijk, hoe konden we de arme achtergestelde mohammedanen toch vergeten?
Angst en islam. Dat is net zo’n onverenigbaar als leven en dood. 

Zou de angst vanuit de niet-moslimbevolking hier niet voorop moeten staan?
Hoe moet Europa zich dan wel niet voelen na de terreurdaden van o.a. 9/11, Londen, Madrid, Casablanca, Bali, Egypte, Theo van Gogh en recent Parijs na aanslagen door moslims. Mohammedanen uit dezelfde gewelddadige stroming als die zogenaamde ”bangerds” naast Elforkani. 
Angst...

Gelukkig is een groot deel van het Nederlandse volk langzamerhand zover dat het zelf kan nadenken en dat het leugens vanuit overheidswege of een of ander gesubsidieerd project niet meer pikt. En zelf op onderzoek gaat of bronnen op internet raadpleegt, anders dan het geijkte NOS riedeltje.


Eurabië
 
Wat beschreven werd door Bat Ye-‘Or met gelijknamige titel over het overnemen van Europa is reeds begonnen in de jaren zeventig. Den Uyl en de zijnen zorgden voor contracten met moslimlanden om de islam vrijelijk te laten vestigen in Europa opdat de wegen naar olie werden vrijgesteld. Moslims mochten en mogen geen haarbreed in de weg worden gelegd zich in Europa te vestigen en het volk werd/ wordt via media gehersenspoeld dat wij racisten zijn als we maar enigszins commentaar leveren op de - toekomstige - bezetter. Zoals de nazi’s ons bezetten in ’40-’45, zo zullen de moslims hand over hand dit land uithollen en de maatstaven naar hun islamitische hand zetten.
Via bestaande media worden we gemasseerd dat “Marokkanen zo leuk zijn” en dat we “moeten openstaan voor respect naar anderen.” Terwijl om ons heen dagelijks Nederlanders het slachtoffer worden van medeburgers uit islamitische landen.
Na het zoveelste bericht over Marokkanen die Nederlandse meisjes lastigvallen, beroven en verkrachten vervalt dit land sneller dan ooit tot de diepe krochten van de duistere islam.
En wij worden weggezet als “islamofoben” en dienen voor de zogenaamd neutrale rechter gebracht te worden zodra wij commentaar leveren op de islam.
 Pim Fortuyn was zijn tijd ver vooruit, daar hij in 1994 al zei hoe de vlag erbij hing. Acht jaar later werd hij afgemaakt door de hogere elites omdat Fortuyn als een regelrecht gevaar  voor de zittende politici gezien werd.
Eurabië was toen al een feit.
 
 

Mabel Wisse Smit
Mabel Wisse Smit, u kent haar nog: de treurende weduwe van wijlen prins Friso. Dit ex-vriendinnetje van crimineel Klaas Bruinsma, speelde een grote politieke en kwalijke rol in de jaren negentig in Bosnië. Mohamed Sacirbegovic (Sacirbey), het ex-vriendje van Mabel, vormde met haar een lobby-duo, om de zaak van de Bosnische moslims te bepleiten. Jihadstrijders, mudjahedin en GIA-leden kwamen Bosnië binnen en namen de macht over, waarbij de Dutchbatters geen enkele steun kregen van de Nederlandse regering. Het moslim-offensief in ‘95 is grotendeels onbekend gebleven met de uitgekiende internationale diplomatie van de regering Izetbegovic, waarbij het Nederlandse IKV, Mohamed Sacirbey en Mabel een nuttige rol vervulden.
In het Niod-rapport staat vermeld dat Mabel en Sacirbey de enigen waren buiten het Haagse politieke circuit die invloed uitoefenden op het Bosnië beleid van de Nederlandse regering. Mabel heeft de ‘European Action Council for Peace on the Balkans’ opgericht, van waaruit stevig gelobbyd werd. Ook is ze directrice bij het Open Society Instituut van George Soros, dat miljarden in de Balkan pompte. Dit alles maakt Mabel tot een belangrijke speler in Bosnië in de jaren ‘90.    

Doekje voor de radicale islam? 
Ons koningshuis zit tot hun gehoofddoekte kruin in de islam, sharia en olie industrie en
gaat vrijelijk, vooral openlijk – en brutaal voor het oog van de hele wereld - lobbyen met de vijanden van onze vrijheid. Zij zullen, tegen de tijd dat hier etnische zuiveringen gaan plaatsvinden onder de Christenen, Joden, anders gelovigen, niet-moslims en niet-gelovige Nederlanders, het hazenpad kiezen en veilig in Argentinië neerdalen.
Zij wel. 

 
Toen prinses Beatrix ten tijde van haar rol als koningin samen met Maxima verscheen met een of andere doek over haar staatshoofd, ben ik op zoek gegaan naar eerdere bezoeken van leden van het koninklijk huis.

Dit is een foto van de moeder van Beatrix - koningin Juliana - die in 1963 de Masjede Sjah Moskee in Perzië bezoekt. 
Zonder doeken om zich heen geknoopt. Toen kon dat dus wel. De schoolmeisjes op de foto zien er ook allemaal normaal uit: geen hoofddoeken, alleen een keurig schooluniform.  
 

Het officiële protocol voor Saoedi-Arabië, het hartland van de islam en nog veel conservatiever, rigider en intoleranter dan Abu Dhabi, schrijft helemaal niets voor om vrouwelijke hoogwaardigheidsbekleders te bedekken.

“They do not expect nor encourage it of Western visitors at official meetings”, zegt Sally McDonough,de woordvoerder van George Bush. “As members of the official traveling party, we will not need to wear any head scarves or abayas at any point.”

Beatrix koos er dus voor om ons land, onze cultuur en waarden en vooral alle Nederlandse vrouwen op een stuitende manier te kakken te zetten, door haar onderdanigheid aan de salafistische islam te tonen en de minderwaardigheid en discriminatie van vrouwen te 'respecteren'.  

En dit heeft dus helemaal niets te maken met normale fatsoensregels van mensen die gebedshuizen bezoeken, waarbij  bijvoorbeeld schoenen uit gaan, schouders bedekt worden, lange broeken worden gewaardeerd, een sarong omgedaan wordt enz.
Bea gaf toe aan de eisen van het salafisme. 

 Overname en dan?
Ik vraag me dan altijd af dat als moslims landen als de VS of binnen het Europese continent België, Nederland, Frankrijk, Duitsland, Groot-Brittannië, etc. hebben overgenomen wat ze dan gaan doen?
De godganse dag in de moskee zitten? Of in het koffiehuis?
Er zal toch gewerkt moeten worden om een economie in goede banen te leiden. Handel moet gedreven worden met import en export. Ook  zullen de financiën door banken geregeld moeten worden. Betalen gaat nu eenmaal niet met geiten en kamelen.
Ziekenhuizen, instellingen zullen moeten draaien. Onderwijs zal gegeven moeten worden. En niet alleen met oorlogszuchtige, opruiende en agressieve taal vanuit de koran tegen een onzichtbare fictieve vijand.
Hoe zouden ze dat dan willen doen?
Ten eerste is de overgrote massa van dit soort oorlogshitsers te dom om over de consequenties na te denken. Heldhaftig klinkt het wel: de wereld overnemen. Maar dan?
De hele dag niks doen en op een bidmatje zitten is geen optie.
De schoorsteen en waterpijp zullen moeten roken. Er zal brood met halal salamiworst op tafel moeten komen. Maar dan?
Noem 1 totalitair bestuurd islamitisch land inclusief sharia welk een perfect draaiende economie heeft, hoogstaande gezondheidszorg, goed onderwijs en een georganiseerd leger, waarbij de mensenrechten ook nog eens worden gerespecteerd.
Ik ken er geen een. 
Wel ken ik een land dat volledig is omringd door dit soort islamlanden dat alle ingrediënten heeft om wel een succesvol land te hebben op gebied van een draaiende economie, hoogstaande gezondheidszorg, goed onderwijs, en een perfect geleid leger, waar gelijkheid van man en vrouw geldt en waar de mensrechten worden nageleefd die worden.
 
En dat is Israël
Het enige doel van de bloeddorstige, met haat vervulde jurkbaarden is het vernietigen van de staat Israël en de VS, van de gehele wereld een kalifaat te maken, het veroveren van gebieden, geweld gebruiken, verkrachten, moorden en plunderen. Want hun voorbeeld, Mohammed, kon ook niks anders dan oorlogvoeren, haat, dood en verderf zaaien en als klap op de vuurpijl een kind van 9 jaar haar jeugd ontnemen, verkrachten en mishandelen.
De appel valt niet ver van de boom, al gaan er eeuwen overheen.  
 
 
 
Beangstigend is het wel, want de landen binnen Europa zullen ten prooi vallen aan de nietsontziende islam, waartegen onze regeringen zogenaamd machteloos staan. Waarom?
Omdat er oliebelangen op het spel staan.
 
De politiek zit helemaal niet te wachten in confrontaties met het pauper burgervolk en daardoor met de olieproducerende landen door opstanden en onrust over de toenemende invloeden van de islam onder de bevolking. Want daarmee verliezen ze niet alleen hun islamitische stemvee dat nog immer weelderig tiert in den lande maar ook de rijkelijke olietoevoer moet gewaarborgd blijven.
En dus zal Nederland onder druk van het Midden-Oosten doorgaan met het binnenhalen van islamitische migranten die door afdwingen van hun achterlijke gebruiken dit land veranderen in een islamitisch regime.
 
Geen leuk vooruitzicht.
Het is Nederland in verval. Op naar een gewelddadige overname.


Amsterdam, 11 februari 2015

2 opmerkingen:

 1. Het is een beetje als het spreekwoordelijke in een lichtbundel gevangen konijntje dat versteend blijft staan. Het is eveneens menselijk, maar dom, om een onprettige harde realiteit niet onder ogen te willen zien. Hoe langer men blijft wegkijken, hoe moeilijker het ook wordt om de -zelfgecreëerde- harde realiteit alsnog te erkennen en met passende, mogelijk rigoreuze maatregelen aan te pakken.

  Desalniettemin, welkom in de woestijn der roependen Mathilde. Waar het langzaam toch wel wat drukker wordt. Mogelijk te langzaam.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Overname en dan? nou dan gaat het zoals in alle islamitische landen. Wij zijn op aarde om allah te dienen en daardoor in de hemel te komen. Dat het hier dan niet zo goed meer gaat als wij materialistische inboorlingen gewend zijn is niet van belang. Dat komt voort uit onze heidense ongelovige geest.

  Die hele visie of ideologie gaat om aardse voorbereiding op het paradijselijke leven in het hiernamaals.
  In de goddelijke wijsheid die het mohammedaanse systeem herbergt schuilt ook nog eens een groot voordeel, de wereld-overbevolking, ook wel de moeder aller problemen genoemd wordt opgelost. De wereldbevolking zal binnen een eeuw, wat zeg ik ? misschien wel binnen een halve eeuw drastisch zijn verminderd.

  Allah weet beter!!!

  BeantwoordenVerwijderen