vrijdag 3 juli 2015

Het pad van Marx naar Allah

               Withete woede onder zwarte bevolking
 
 


door Mathilde van Vliet
 
 
De dood van Mitch Henriquez, dat is een moord!”
Zo berichtten talloze social media en opiniesites na de gewelddadige dood op ene Mitch Henriquez, een 42 jarige Arubaan die op familiebezoek zou zijn in Nederland.
Arubaan.
Zwart.
Vermoord door de witte politie.
Discriminatie.
Racisme!

Moeten we ons zorgen maken?
Er is een onrustige trend aan de gang in dit land, in Europa, de VS en wereldwijd. De zwarte bevolking lijkt massaal in opstand te komen tegen racisme, vermeende discriminatie en in hun ogen rassenongelijkheid. Een trend die over lijkt te waaien uit de VS.

Er is altijd discriminatie binnen de mensheid geweest; verschillende culturen botsen, diverse landen blijven rancuneus vanwege een nabij oorlogsverleden, bepaalde populaties kunnen niet met elkaar overweg, huidskleuren vallen op en kunnen tot tegenstellingen leiden.
Kunnen.
 
In de jaren 70 - toen ik opgroeide - waren er hooguit twee, drie donkere kinderen in een klas van 25. Later werden dat er meer. Tegenwoordig zie je in zwarte wijken hooguit nog 1 blank kind tussen allerlei kleuren en pluimages.

Vroeger waren er geen problemen met het Sinterklaas en Zwarte Pietenfeest, dat door Surinaamse, Antilliaanse kindertjes uitbundig werd meegevierd. Omdat het een kinderfeest is, waar van racisme, slavernij geen sprake is.
Moppen over Sampie en Moosie werden verteld, net zoals er “zwarte moppen” getapt werden aan de lopende band. Waarom? Omdat negers ook moppen vertelden over witten; het was over en weer grappen en grollen. Hetzelfde geldt voor de Aziaten en met name de Chinezen.

Decennia later werden uit de schappen van de supermarkten de Negerzoen verboden, omdat dit “kwetsend” zou zijn voor de negroïde medemens. Terwijl de Negerzoen zo heerlijk wegsmolt op je tong en geen hond zich druk maakte over de naam van het goedje.
Mocht niet.
Discriminatie
Daarentegen mochten de Hollandse Jodenkoek gewoon verkocht blijven worden, maar ach, bashen van Joden en Israël is heden ten dage mode onder de Linksche Gütmensch.

Zigeunersaus. Je ziet de Roma massaal door de straten marcheren, elke dag maar weer; wat een discriminatie.
Weespermoppen? Och, nee, de inwoners van Weesp worden gek!
Blanke vla? Holland op z'n smalst: het Binnenhof wordt afgebroken.
In het echt maken de blanke Nederlanders zich helemaal geen zorgen; die lachen erom en denken: waar maken ze zich druk om?

Ondertussen is langzaamaan via media en politiek dag in, dag uit dit volk zo langzamerhand gebrainwasht door de jaren heen dat er totaal geen kritiek meer geuit mag worden op: 1. moslims, 2. gekleurde/ lichtgetinte c.q. donkergetinte medelanders van Nederland.
En pikt de Nederland het dat er sinds decennia aan de stoelpoten van het Nederlandse bestaansrecht wordt gezaagd en dat de poten bijna door zijn.
De sfeer omtrent het afdwingen van dergelijke zaken zoals Zwarte Piet, Negerzoen etc. wordt grimmiger.
Moeten we ons zorgen gaan maken?

Verbanden
Om te kijken hoe het komt dat een deel van islamitische medelanders hand in hand gaan met een deel van de gekleurde/ lichtgetinte c.q. donkergetinte medelanders van Nederland, moeten we teruggaan in de tijd.

In 2003 kwam het boek uit van onderzoeksjournalist Peter Siebelt, "De Vierde Wereldoorlog – het pad van Marx naar Allah”, waarin hij de link tussen links-extremisten en moslimradicalen blootlegt. De wijze waarop de links radicale aanhangers van Marx hun activiteiten uitvoerden en zorgden dat politie en inlichtingendiensten in de jaren zeventig en tachtig in de kou werden gezet en hun bevoegdheden werden ingekrompen, zo maken aanhangers van radicale islamitische groeperingen dankbaar gebruik van wat extreem links in de jaren zeventig reeds uitdacht. 'De Vierde Wereldoorlog', wil aantonen hoe fundamentalisten zich hebben vastgezet in de Nederlandse maatschappij.

Dit hele patroon qua organisatie zie je terugkomen in de massale bijeenkomsten, rellen en opstootjes die gekleurde/ lichtgetinte c.q. donkergetinte medelanders organiseren samen met woedende moslims. Politie en gezag zijn volkomen machteloos, laat staan dat een burgervader nog iets te vertellen heeft. Men is politiek correct waar het gaat om het benoemen van het probleem. Er wordt stelselmatig niet gesproken over Marokkanen, Turken, Surinamers, zwarten of negers omdat dit sinds een aantal jaren not done is. Je bent een racist als je het beestje bij de naam noemt.

Toch vreemd dat wanneer je een Belg een Belg noemt of een Chinees een Chinees, er niets aan de hand is. Maar och wee als je het over die Marokkaan, Turk of Surinamer hebt. Die heten dan “medelanders met een Marokkaanse/ Turkse/ Surinaamse achtergrond.”
Schei uit, een Turk blijft gewoon een Turk, net zoals een Belg dat blijft of een Indonesiër een Indo blijft.
Het systeem wordt stelselmatig ondermijnd.


Liefde tussen Marx en Allah via Zwarte Piet
Terug naar de racistische Nederlander die hun gekleurde medelanders toch maar mooi in de kou lieten staan, al hadden ze het goed in dit land, kregen ze alle kansen en maakten ze – net als ieder ander – carrière in zijn/ haar te kiezen beroepsrichting.

Na 9/11, de opkomst van wijlen Pim Fortuyn, de kritische noten van wijlen Theo van Gogh droegen er aan bij dat de gemiddelde moslim zich plots gediscrimineerd voelde, want “zij waren toch niet zo.” Ik ga hier verder niet op in, maar denk aan de wijze woorden van – ook al – wijlen Hans Jansen: lees de koran en je weet het antwoord.
  
In 2005 begon de gekleurde medelander zich “plotseling” ongemakkelijk te voelen. Vooral Surinamers en Antillianen voelden zich ineens gediscrimineerd, het slavernijverleden werd te pas en te onpas van stal gehaald wanneer er een kwestie speelde, zoals ineens daar de Negerzoen, de heerlijke lekkernij met al een heel verleden. .
Over stal gesproken: ook onze Gouden Koets van het Koningshuis werd ook ineens bekritiseerd, want er zou wel eens een donker/ lichtgetinte / gekleurde medelander op de Koets kunnen staan, die mogelijk iets met het slavernijverleden te maken had.


Ja...... echt.

Toen kwamen de rellen vanwege Zwarte Piet. Aanvankelijk werd degene die het initiatief nam, ene Quinsi Gario, hard uitgelachen. Maar van lieverlee kwamen daar meerdere figuren op af (de onbekende Kevin P. Roberson, een zichzelf noemende journalist en o.a. Frank van der Linden, een links-radicale antisemitische en zeer fanatieke aanhanger van Hamas ) die podium verwierven door via social media verschillende partijen op te hitsen en tegenover elkaar te stellen.
En ineens was daar de verbinding met Hamas aanhangers die via verschillende anti Zwarte Pieten demo's kwamen opdraven en Marokkanen met ISIS vlaggen stonden te zwaaien en hysterisch scandeerden “Hamas, Hamas, Joden aan het gas.”
 
In de VS gebeurde hetzelfde, alleen dan massaler. Een “onschuldige zwarte jongen” van 17 jaar werd “zomaar” neergeschoten. Om niets.
De media met geheel linkse politieke agenda waren vergeten te vermelden dat dit jong al vanaf zijn 10e (!) een strafblad had wegens inbraken, gewelddadige berovingen en mishandelingen. Hij tolereerde geen enkel gezag, luisterde vooral niet naar de politie die – zoals u weet – in de VS vele malen fermer optreedt bij onrusten: wit, zwart, geel of bruin, je hebt te luisteren als je staande wordt gehouden. Dit jong deed dat niet en werd dus neergeschoten.

Het gevolg was dat honderdduizenden zwarten de straat opgingen en de mogelijkheid aangrepen om te gaan plunderen, rellen en brandstichten. Een totaal uit de hand gelopen situatie. Voor de draaiende camera werden krokodillentranen gejankt over discriminatie en dat zwarten het zo zwaar hadden.
Het jong zelf kenden ze niet. Hij was zwart en dat was genoeg.
Bij het zien van die beelden van de VS, doken daar ineens in die massa ISIS/ Palestijnse vlaggen op en werden er Arabische leuzen tegen Israël gescandeerd.

En dat gebeurt in dit land ook!
 

Rellen in de Haagse Schilderswijk liegen er niet om en elke aanleiding wordt aangegrepen om uitgesproken haat tegen alles dat niet zwart is, Joods te uiten via plunderingen, brandstichtingen, berovingen en algemene onrust zaaien in een stad.
De zalvende burgemeester Jozias van Aartsen wijt het dan aan de ramadan.
Het weer.
Of ja, de A-R-B-E-I-D-S-M-A-R-K-T.
Nu weten we waarvoor we werken.

Of het nu gaat om de dood van een Marokkaanse jongen die zelfmoord pleegde; het wordt niet geaccepteerd. Gevolg: rellen en onrust vanwege vermeend racisme.
Of het neerschuiten van een 17 jarige Hindoestaan met strafblad die zich verzette bij aanhouding: racisme voert de boventoon, de witte politie is fout en rellen zijn het gevolg

Recent verzamelde ultralinks zich gebroederlijk samen met pro Hamas figuren die hun diepgewortelde withete woede te uiten tegen de blanke samenleving.
 
“De dood van Mitch Henriquez, dat is een moord!”
"Racisme!"

Of......... nee.....toch niet?
 
Het bleek bij nader inzien toch geen racisme te zijn. Dit na een balans van enkele miljoenen schade aan de stad Den Haag......
Wie gaat dat betalen, denkt u?

 
 
 
Het is treurig dat iemand zo is overleden en wat betreft de verantwoordelijken voor de dood van deze Mitch Henriquez: het recht van deze rechtstaat Nederland zal uiteindelijk besluiten wie wat heeft gedaan en hoe e.e.a. heeft kunnen gebeuren. De rechter bepaalt dat.
Niet de withete zwarte massa die rellend en plunderend dit land in een afvalstaat willen veranderen.
 
Het zijn niet de figuren die joelend en krijsend met voorgedrukte bordjes de straat op gaan, dat is slechts ingehuurde en geprepareerde (betaalde) massa.
Nee, het zijn degenen die deze acties organiseren, het netwerk dat als een spekkoek is opgebouwd en waarbinnen de verschillende lagen en organisaties met elkaar in verband staan die financieel gesteund worden door grote politieke organisaties, zoals SP, GL en PvdA. Wat bovenin gesubsidieerd, gedoogd en ideologisch ondersteund wordt, leidt onderaan in de spekkoek tot excessen waaruit activisten zoals een Quinsi Gario, de gebroeders Ali en Abulkasim Al-Jaberi, Frank van der Linden en vele, vele anderen.
 
Dat..................... zijn de werkelijke zwarte pieten.
Leg die organisaties bloot, knijp hun financiële stromen af en zorg dat alles bekend wordt omtrent organisatie, hiërarchie, persoons,- en adresgegevens (via bijvoorbeeld Kamer van Koophandel, KvK) en publiceer deze via media als geenstijl, twitter, etc.
Maak ze publiekelijk te schande, want bij een bepaalde categorie (ze liggen nu deze maand de hele dag te stinken in hun nest en vreten zich 's nachts dik en rond en slopen de gehele binnensteden van dit land) speelt de zogenaamde "schaamtekoeltoer" een grote - en voor ons dankbare - rol.
 
Wat extreem links vroeger al deed (publiceren van namen en adresgegevens op internet):kopieer wat zij doen, laat het er niet bij zitten.

 
 

Het pad van Marx naar Allah was reeds geplaveid. U hoeft het alleen nog maar zelf te bewandelen!


 

Amsterdam, 3 juli 2015

3 opmerkingen:

  1. "De zwarte bevolking lijkt massaal in opstand te komen tegen racisme, vermeende discriminatie en in hun ogen rassenongelijkheid."

    Alle rassen zijn gelijkwáárdig, en hetzelfde geldt voor de culturele, religieuze en sociale groepen en lagen in de bevolking. Maar zij zijn NIET gelijk oftewel identiek aan elkaar! Zolang Westerse blanken het verschil niet kennen tussen gelijkwaardig en identiek zullen leden van het Herrenvolk uit de woestijn en professionele relschoppers daar misbruik van maken.

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Zeer goed geschreven!!!

    BeantwoordenVerwijderen