zondag 30 juli 2017

De Islamisering door de EU, Resolutie 1743

Ook wel Vernietigingspolitiek EU-resolutie 1743 genoemd
 


Bron

 
 
Van achterkamertjesresolutie 1743, waarmee in Europa de islam versterkt én de islamisering versneld wordt, heeft bijna geen Europeaan ooit gehoord. De islam krijgt daarin een speciale status aangemeten waarmee moslims alle ruimte en middelen krijgen om met hun religie, cultuur en tradities het leven van de gewone Europeanen te verpesten. Deze leugenresolutie is officieel bekrachtigd en nationale regeringen maken daar beleid op. Wat simpelweg neerkomt op het ontkennen én verliezen van onze eigen cultuur en identiteit in ruil voor meer islam.
 
 
Als je nog niet overtuigd was van het feit dat wij getuige zijn van het grootste verraad uit de geschiedenis van de mensheid, dan heb je het hier zwart op wit:
 
1743-1: Radicalisering en terrorisme zijn het gevolg van uitsluiting, stigmatisering en discriminatie van moslims.
 
1743-2: Islamofobie is het gevolg van een verkeerd begrip van de islam. Nationale regeringen pakken islamofobie onvoldoende aan, wat rechts in de kaart speelt.
1743-3: De islam hoort bij Europa, deelt haar culturele wortels, heeft veel bijgedragen aan de beschaving en erkent de universele rechten van de mens en de vrijheid van meningsuiting.
 
1743-9: Moslims moeten een speciale status krijgen en beschermd worden. Zij moeten daarvoor juridisch worden ondersteund om islamofobie te bestrijden.
 
1743-11: De islam is een religie van vrede.

1743-12: Haat zaaiende politieke partijen versterken de angst voor moslims door de islam te verbinden met geweld, waarmee een simplistische en negatieve voorstelling van zaken wordt gegeven. Deze politieke partijen moeten bestreden worden.
 
1743-13: Anti-islam partijen willen de vrijheid van godsdienst voor moslims inperken, wat onaanvaardbaar is. Zo heeft Zwitserland een minarettenverbod ingevoerd wat ongedaan gemaakt moet worden.
 
1743-14: Islamofobie moet uitgeroeid worden.

1743-16: Boerka’s mogen niet verboden worden.

1743-20: Stereotypen, misverstanden en angst m.b.t. de islam zijn typische symptomen van een wijdverbreid gebrek aan kennis van de islam onder niet-moslims, wat mensen vatbaar maakt voor islamofobie.
 
1743-21: Het onderwijs moet daarom meer én structurele aandacht geven aan de zegeningen van de islam en de gemeenschappelijke waarden die hij deelt met het judaïsme en het christendom. Universiteiten en hogescholen moeten islamitische studies aanbieden die onderschrijven dat de islam onze democratische waarden, mensenrechten en wetten respecteert.
 
1743-24: De EU moet meer samenwerken met islamitische organisaties uit moslimlanden om islamofobie te bestrijden en de islam te promoten. - http://www.assembly.coe.int
 
 
 
 
Door Islamofobia Terrorist”, voor www.ejbron.wordpress.com


Aanvullend: (Bron)

Deze resolutie 1743 is al in juni 2010 aangenomen door de Raad van Europa – onder voorzitterschap van Turkije.
In 2008 heeft dezelfde Raad van Europa resolutie 1605 aangenomen, eveneens met het doel om islamofobie te bestrijden.
De Raad van Europa heeft hetzelfde manco als alle andere lichamen van de EU: haar leden zijn niet gekozen maar benoemd.
Overigens dienen de resoluties van deze Raad wel als leidraad voor de rechtsprekende instanties van de onderscheiden lidstaten.

Zo bekeken wordt een veroordeling van Wilders meteen een stuk duidelijker.


Gerelateerd:

Een islamitisch Europa is het doel
Nederland in verval!
Het uitgebreide netwerk wereldwijd van George Soros
Resolutie 1743 Veiligheidsraad Verenigde Naties
Eurabië, De geheime banden tussen Europa en de Arabische wereld

2 opmerkingen:

  1. Officiele text hier te downloaden
    http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-DocDetails-EN.asp?FileID=17880&lang=EN

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Dank voor het plaatsen, Mathilde. Alles wat hier in de loop der eeuwen moeizaam door onze voorouders is opgebouwd en wat wij graag voor onze kinderen willen behouden, wordt met één handveeg door een incompetente, ondemocratisch benoemde kliek in Brussel, die wordt aangestuurd door een wereldelite, van tafel geveegd. Onze eigen 'regeerders' zijn in deze samenzwering slechts nog figuranten in de kantlijn ....

    BeantwoordenVerwijderen