dinsdag 19 december 2017

Pia Dijkstra D66 Heeft Haast met Voltooid Leven

 
foto
 
  
Waarom druk uitoefenen om een voltooid leven te (laten) beëindigen?
 

door Mathilde van Vliet
 
 
Het lijkt wel alsof mw. Dijkstra haast heeft en voort wil maken met het wetsvoorstel.
Heeft Pia soms woonruimte nodig voor bijvoorbeeld "asielzoekers"? Want die staan hoog op de agenda van D66.
Oudjes eruit, Afrikaantjes erin? Zoiets?
Misschien dat collega Pechtold nog extra ("gekregen") woonruimte over heeft.....
 
 
H et was weer een nieuwsitem bij de actualiteiten op maandag 18 december: Pia Dijkstra (D66) die heel diplomatiek, zakelijk en met een zekere dwang vertelde dat er meer druk moet komen te staan op een nog te uitvoeren wetenschappelijk onderzoek onder ouderen die te kampen hebben met een "voltooid leven" en dood willen.
 
De discussie omtrent Voltooid Leven is in 2016 hevig opgelaaid nadat de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Schippers en minister van Veiligheid en Justitie, Van der Steur – tekenden voor de ‘Kabinetsreactie en visie Voltooid Leven’.
Een jaar later laait de discussie weer op, want het gaat D66 niet snel genoeg.
Het Pilletje van Pia moet maar even snel doorgevoerd worden?
Hoezo? Hebben we haast?
 
 
Ondermaatse zorg
Al jaren wordt er gemorreld aan de opvang voor ouderen, verpleeghuizen worden gesloten en hoogbejaarden worden gedwongen in hun eigen woning te blijven, terwijl de verzorging thuis niet meer toereikend is. De thuiszorg is langzamerhand tot onder het hemd uitgekleed. De overheid doet dan een ”beroep op mantelzorg”, maar dat is meestal niet haalbaar, daar de meeste mensen fulltime werken voor de hoge kosten van hun levensonderhoud en eenvoudig geen tijd kunnen vinden voor nog meer activiteiten buiten hun drukke bestaan. 
 ~~~
Veel zorgmedewerkers in verpleegtehuizen zijn wegbezuinigd of er is een tekort aan voldoende opgeleid personeel. Omdat er al jaren aan de basis van deze opleidingen is gemorreld.
Als de zorgcijfers maar volgens het protocol kloppen, de staatjes en maatjes keurig zijn ingevuld en directies van instellingen op papier kunnen aantonen dat hun zorg geheel volgens de richtlijnen wordt geleverd. 
~~~
Ondertussen is het enige waar deze ouderen naar verlangen een stukje menselijke maat. Vaak is het stukje zorg van de directe omgeving - naast de basiszorg van eten, drinken, wassen, kleden, slapen en aandacht – nog net dat beetje kwaliteit waarvoor ze nog willen blijven leven. Maar als ze alleen en verstoken van enige familiaire contacten achter de geraniums zitten van het verzorgingstehuis, dan hoeft het leven vaak niet meer. Omdat de menselijke betrokkenheid wegbezuinigd is binnen deze woonvorm, waardoor de resterende levensvreugde is komen te vervallen en er niets meer voor te leven overblijft.
Voor ouderen die al ruimschoots hun bijdrage aan de maatschappij geleverd hebben is namelijk geen geld gereserveerd.
De grote groep bejaarden die is wegstopt in ondermaatse verpleeghuizen lijden letterlijk aan het leven, waarbij eerst de zorg en aandacht wegbezuinigd is.
Vervolgens is men dan hoogst verbaasd dat men het leven niet meer ziet zitten.
Zo verlang je wel noodgedwongen naar de dood.
Maar D66 heeft de oplossing voor u. Let op.
 
 
Pil van Drion
In 1991 was toenmalig minister Els Borst (D66) groot voorstander van de Pil van Drion. De pil van Drion is een door de Nederlandse rechtsgeleerde Huib Drion in 1991 voorgestelde hypothetische pil waarmee een (hoog)bejaarde die 'klaar is met leven' op humane wijze een einde aan zijn of haar leven zou kunnen maken op een zelfgekozen tijdstip.
Alhoewel er veel voorstanders van waren is de pil nooit op de markt gekomen.
En dat is maar goed ook, want het betekent letterlijk een hellend vlak wanneer dergelijke pillen vrijelijk verkrijgbaar zouden zijn in de schappen van de Jumbo of Albert Heijn. 
 
Euthanasie
De discussie betreffende euthanasie en hulp bij zelfdoding is nooit stil komen te liggen. In Nederland zijn deze zaken bij wet geregeld. Daarbij wordt vastgehouden aan zorgvuldigheidseisen en criteria. Euthanasie en hulp bij zelfdoding zijn alleen voorbehouden aan artsen, wiens handelingen telkens getoetst worden aan diverse criteria, waarbij de arts zich te allen tijde moet verantwoorden.
Dat het ook gruwelijk mis kan gaan bij euthanasieaanvragen blijkt wel uit het verhaal van een oude Joodse vrouw, dat tien jaar geleden speelde. Mevrouw was gediagnosticeerd met alvleesklierkanker. Ze wist wat voor lijdensweg ze tegemoet ging en vroeg dus aan de huisarts om euthanasie.
Daar werd vrij moeilijk over gedaan, want er waren nog “tal van behandelingen mogelijk, zoals een chemokuur, bestraling etc.”
Ze vergaten echter één ding: deze mevrouw was zelf arts geweest en wist dus wat haar te wachten stond. Ze zei toen letterlijk tegen die arts: “In de oorlog moest ik vechten voor mijn leven. Nu moet ik vechten voor mijn dood!”

Anno 2017 zou een pilletje wellicht de oplossing zijn? Ook verstrekt door niet-artsen? Politici zijn namelijk erg “barmhartig”.
Je moet toch niet denken aan de groep psychiatrische patiënten, adolescenten die het leven even niet meer zien zitten, mensen met een tijdelijke depressie, militairen met PTSS, de grote groep wilsonbekwamen en bejaarden die dementeren of het leven te zwaar vinden, juist omdat het hen aan liefde en aandacht ontbeert.
Een fijn levenseindepilletje is wellicht een oplossing/ endlösung?
 
 

Of zouden er wellicht betere mogelijkheden zijn, zoals 
meer aandacht voor de medemens, intensievere zorg,
meer handen aan het bed of betere therapie mogelijkheden?
Dus in plaats van te blijven bezuinigen op de gezondheidszorg,
beter investeren in zorg?

 
Orgaandonatie
Medio september 2016 kwam het bericht – wederom vanuit D66 – over verplichte orgaandonatie waarin D66 een wet voorstelde dat men “zonder bezwaar automatisch orgaandonor zou zijn “.
De reacties vanuit de bevolking waren talloos. Men deed vooral een beroep op het “auteursrecht” van het eigen lichaam, het recht tot zelfbeschikking dat ons steeds meer ontnomen werd en de opmerking dat het een schending was van de integriteit van elk individu door zulke wetten in te voeren. Om die redenen stemden velen een veelzeggend NEE op deze bizarre wet.

 
 

Voltooid  Leven
Zou de “zelfmoordpil dan de oplossing zijn? Ook voorgeschreven door niet-artsen? Je lost grote problemen op als wachtlijsten, ellendige oude patiënten die alleen maar veel kosten en tot last zijn voor de maatschappij. 

Zo maar 6 vliegen in één klap voor D66 om de orgaanwet en de zelfmoordpil er doorheen te loodsen: 

1. Het “bejaardenprobleem” c.q. vergrijzing wordt direct opgelost. 
2. Langdurige zorg kan worden "afgerond."  
3. Een groot deel psychiatrische patiënten is dan ook voorgoed “genezen.” 
4. De so called “ vluchtelingen” kunnen gratis van dat geld worden bekostigd. 
5. Het pensioendrama verdwijnt als sneeuw voor de zon. 
6. Organen kunnen vrijelijk geoogst kunnen worden bij de grote groep wilsonbekwamen.

Dus, wie bepaalt eigenlijk of het leven Voltooid of Klaar is?
U?
Of de farmaceutische industrie? En dan uiteraard de politici die deze deal voor elkaar hebben gekregen met de nodige financiële compensatie??

Kiest u maar.

Zelf graag!
 
 
Speciaal voor de Kerstdagen en Oud & Nieuw 2017:
 
Pas goed op uw oudere familieleden die geheel afhankelijk zijn van verzorging.
Want kennelijk heeft de overheid haast bij het opruimen van ouderen en organen te werven van diegenen die zich niet registreerden in het donorregister.
En dat zijn er nogal wat in de groep van wilsonbekwamen, jong en oud! 
 
 
"Opzij, opzij, opzij, wij hebben ongelooflijke haast" - Herman van Veen
 
 
Amsterdam, 19 december 2017
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten