maandag 19 oktober 2015

PROTESTMAIL betreffende ANTISEMITISCHE BIJEENKOMST op Kristallnachtherdenking 8 November a.s.

Deel Uw Zorgen met Uw Volksvertegenwoordigers. Ze zijn er voor U!

Geachte volksvertegenwoordigers, 

Via Facebook verneem ik dat op 8 november aanstaande in de gemeente Amsterdam een door de groep Platform tegen Racisme en Uitsluiting georganiseerde “Alternatieve Kristallnacht herdenking” zal plaatsvinden, waarbij diverse sprekers uit binnen- en buitenland aanwezig zullen zijn.

door Mathilde van Vliet

 
"Ik maak u erop attent, dat alle van de uitgenodigde sprekers bekend staan om hun intolerantie jegens Israël.

Sterker; veelal is er sprake van het uiten van opvattingen die klip-en-klaar in strijd zijn met het Nederlandse recht.

Ik doel o.a. op het oproepen tot geweld en/of het haat zaaien, verheerlijken van geweld tegen Israëliërs en Joden etc.

 
Drie anti-Israëlische sprekers op een alternatieve Kristallnachtherdenking. Terwijl de staat Israël ten tijde van de Kristallnacht helemaal nog niet bestond. Bovendien vond de Kristallnacht in Duitsland plaats en wordt de alternatieve herdenking er met de haren bijgesleept om extreem-linkse activisten te mobiliseren.

  Bron Kristallnachtherdenking met Haneen Zoabi, Anya Topolsky en Markha Valenta
 

1.         Haneen Zoabi, Arabisch lid van de Knesset, sprak vorig jaar nog haar begrip voor terroristen, die drie Joodse scholieren hebben vermoord, uit. Enkele jaren daarvoor voer ze mee op de Gazaboot Mavi Marmara, daarmee het gewelddadige Hamas-regime steunende. Enkele weken geleden werd dan het voorlopige toppunt bereikt, toen ze stelde, dat de Tempelberg "Jodenvrij" zou moeten worden.

2.         Anya Topolski, is een wetenschapper van de Universiteit Nijmegen, die een wetenschappelijk artikel publiceerde, waarin ze de discriminatie en uitsluiting van Joden in de 19e eeuw vergeleek met de discriminatie van de moslims anno nu. Daarover is heel veel te vertellen en het is zeker een discussie waard. Googlen we even verder, dan blijkt dat Anya Topolski ook een fel tegenstandster van de Israelische staat is.

3.         Markha Valenta die zich op Facebook uitsprak voor een boycot van Israël.
 

 
Bron
 
Als een persoon of groep tegen het volk of het land van Israël wil demonstreren, dan bestaat er zoals in het verleden is gebleken altijd een kans op antisemitische uitlatingen. Maar indien een persoon of groep bij een Joodse herdenking en bij een Joods monument in Amsterdam een stem van protest wil laten horen is dat niet slechts een kans maar een zekerheid. De groep Platform tegen Racisme en Uitsluiting, die op 9 november a.s. de avond van Kristallnacht-herdenking, juist bij het monument van het Joods verzet bijeen willen komen, hebben daarmee slechts één enkel doel: zich tegen de politiek van Israël uit te laten, en de Joodse bevolking en de Nederlandse samenleving op die dag en op die plek zo veel mogelijk te schofferen. Dit is in strijd met wat zedelijk en betamelijk is in ons land!

Voor zover daartoe niet reeds wettelijk verplicht, rust op u - als gemeenteraad en parlement van iedereen - op zijn minst de morele verplichting in uw gemeente geen platform te geven aan personen - en hun aanhangers - die evident de hier bestaande vrijheden misbruiken om deze zelfde vrijheden aan te tasten.
 


Graag verneem ik van u. 

Hoogachtend, Mathilde van Vliet"

 

Gerelateerd:
 

 

 

 

 
 
                        De politiek is er voor u................(zou moeten zijn)

1 opmerking: