dinsdag 29 december 2015

Nederland Verworden Tot Politiestaat: Big Brother Is Watching You
Big Brother Is Watching You
Met veel machtsvertoon onschuldige burgers opgepakt en afgevoerd


door Mathilde van Vliet
 
Zoals bekend is geworden via de media was er op zondag 29 november jl een demonstratie in Rotterdam door actiegroep Pegida.
 
Een stelletje had een heerlijk weekend samen en besloot op die zondag te gaan fotograferen op en langs de Maas in Rotterdam. Het stormde en dat levert rond de Erasmusbrug en omgeving doorgaans prachtige beelden op. Een rondvaart met de Spido stond ook op het lijstje.
De twee fietsten na een stevig ontbijt richting Euromast met flinke wind tegen en kwamen met - inmiddels windkracht 8 - storm in de rug aan bij de Erasmusbrug, waar ze veel politie-eenheden en ME aantroffen. Ze vroegen aan een van de vele politiemensen of het wel veilig was om naar de Spido te lopen. De agent zei hen dat het geen probleem was en dat het oké was. Aan de waterkant waren de twee onder de indruk van de inzet van de politiemacht en vanaf een flinke afstand konden zij zien dat er een demonstratie gaande was van Pegida.

 

Aanwezige politieagenten maakten geen bezwaar dat zij foto’s maakten van demonstranten en omgeving, mits ze op afstand bleven. Hen viel op dat de politie gespannen was en een uitermate zenuwachtige indruk maakten. Er liep ook veel politie rond in burger die soms nog opvallender gespannen te werk gingen en luid in hun microfoons spraken en hoorbaar contact hadden met hun collega’s. Hoe bedoel je “als stille te werk gaan.”
 

Relsfeer
Na ongeveer een uur werd de sfeer opeens grimmig, omdat een groep tegendemonstranten van o.a. AFA het plein opkwam. De man en de vrouw werden door de politie gesommeerd op veilige afstand te gaan staan, wat zij ook deden. Na verloop van tijd werd de sfeer dreigend en verschenen er meer politiemensen te paard en ook reden er meer ME busjes. De twee werd nogmaals door de politie gesommeerd, nu om zich richting stad te begeven, waar zij vervolgens gehoor aan gaven.

Eerste AFA demonstrant afgevoerd

De sfeer was redelijk gespannen; allerlei mensen schreeuwden hard door elkaar en ze besteedden er niet zoveel aandacht aan, omdat de tegendemonstranten constant allerlei leuzen riepen. Op dat moment werden ze allebei omringd door grote politiepaarden, eenheden, politie op de fiets etc. Ze vonden het machtsvertoon erg imposant en liepen vervolgens door.                                                                                                

 

Arrestatie
Plotseling werden beiden van achteren vastgegrepen, geboeid en richting een arrestantenbus geduwd. Het ging allemaal zo snel en voordat ze het wisten zaten beiden geschrokken voorover op hun knieën naast elkaar in het busje, totaal sprakeloos en gedesoriënteerd. Iemand die zich voorstelde als rechercheur sprak in de verte de cautie uit, maar het ten laste gelegde begrepen ze niet: het niet opvolgen van een bevel van de politie bevel/ vordering van politie. Die mensen waren zich nergens van bewust en hadden juist wel orders opgevolgd om een eindje verderop te staan. 
Op dat moment had het geen enkele zin om daar tegenin te gaan en wijselijk besloten ze geen verklaring af te leggen, wat als burger je goed recht is.
Hen werd gevraagd om legitimatie en tot aan hun vrijlating 3 uur later hebben ze hun volledige medewerking gegeven aan hun aanhouding.

Afvoer
Het wegvoeren gebeurde onder groot machtsvertoon: met acht man (“stillen”) aangehouden een meegevoerd, tie rips aan de polsen gebonden, geknield in de arrestantenbus, 3 rechercheurs in de bus. Papieren werden ingevuld en deze papierwinkel leek lang te duren, rijbewijzen werden in beslag genomen er werd slordig mee omgesprongen.  
Fouilleren werd knullig uitgevoerd, want later bleek de man zijn telefoon weggestopt te hebben in zijn onderbroek, een plaats die zeker bij fouilleren niet overgeslagen had mogen worden.

Het resultaat: een foto in de parkeergarage van politiebureau Boezembocht dat organisatorisch hun zaakjes op orde had en zich voorbereid leek te hebben op honderden arrestanten gezien de ruimte waar plaats was voor zo velen, maar waar uiteindelijk een schamele 16 personen bevonden om na twee uur te worden heengezonden met een proces-verbaal.


Helaas had de politie toch wat steekjes hadden laten vallen....

 
Pijnlijk als iemand een wapen of explosief in zijn ondergoed had gestoken en deze niet was gevonden. Dan waren de gevolgen niet te overzien geweest.
Foutje!
Bedankt!
 De twee geliefden hebben het er uiteindelijk goed van afgebracht, omdat ze hun volledige medewerking hebben verleend. Hadden ze weerstand geboden, dan waren ze rücksichtslos in de cel gegooid.
 
Nummertje 14 en 15
Machteloos dat ze zich voelden, bundelden ze hun krachten nadien en stelden een bezwaar op bij de Officier van Justitie. De officiële beschikking laat nog steeds op zich wachten, vandaag een maand na dato. Zeker is dat er ook een klacht wordt neergelegd bij de Gemeentelijke Ombudsman van Rotterdam  over de wijze waarop er door het politieapparaat is gehandeld tegen onschuldige burgers.
 
 

 
Nederland verworden tot politiestaat: Big Brother Is Watching You:

Ken uw rechten en laat het er niet bij zitten wanneer u zomaar wordt opgepakt terwijl u niets onwettigs heb gedaan. Wees gewaarschuwd, hetzelfde kan u overkomen!

 
 
 Een fijn, wijs en vooral veilig 2016!!!

 
 
 

 
Amsterdam, 29/12/2015
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten