dinsdag 28 februari 2017

Petitie: Verzoek Tot Verhindering Hamas Conferentie Rotterdam 
 
Please, sign the petition
 

Door Mathilde van Vliet
 
 
Op 15 april a.s. houdt de Europese achterban van Hamas - Palestinians in Europe - in congrescentrum de Doelen te Rotterdam voor de 15e keer zijn jaarlijkse conferentie. Bij de organisatie zijn minstens drie mensen betrokken die volgens vele bronnen deel uitmaken van de Europese leiding van Hamas.

Ondank protesten vanuit Leefbaar Rotterdam, hield burgemeester Ahmed Aboutaleb, voet bij stuk: “Uit geen enkele bron is gebleken dat de conferentie door Hamas wordt georganiseerd.”
Daarmee verwijst hij naar de 15de Palestinians in Europe Conference.
Uit onderstaande bronnen blijkt dat dit congres alles te maken heeft met Hamas, zie verder.
 On April 15 2017, the European supporters of Hamas - PALESTINIANS in Europe - the 15th annual conference in convention centre De Doelen in Rotterdam. Within the organization three people at least are part of the European leadership of Hamas, according to many sources.

Despite protests from the political party Leefbaar
Rotterdam
, Mayor Ahmed Aboutaleb, insisted this congress would take place: "No source has revealed that the conference is organized by Hamas."
Thus he refers to the 15th PALESTINIANS in Europe Conference.


The following sources show that this Congress has everything to do with Hamas, see below.(please use google translaet)


Bron 2: Het jaarverslag over 2010 van de Verfassungsschutz (de binnenlandse inlichtingendienst) in de Duitse deelstaat Berlijn.


Bron 4: De website van Het Palestijnse Huis, de Nederlandse organisatie van Amin Abou Rashed.

Bron 5: The Global Daily Muslim Brotherhood Watch (GDMBW), een onderzoekssite over de Moslimbroederschap.


Bron 7: The Organization, Part 2, een videodocumentaire.


Bron 9: Een rapport (12 juni 2011) van de Israel Defense Forces (IDF)

Bron 10: Een verslag in Trouw over de uittocht van Nederlandse journalisten van de Nederlandse Gazaboot in 2011.

Bron 11: Een in december 2010 genomen besluit van het Israëlische ministerie van Defensie

 

Wij, burgers van Nederland, verzoeken de burgemeester de conferentie van deze terroristische organisatie te verbieden.
 
 
Teken mee!

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten