zondag 2 oktober 2016

BlackLivesMatter Nog Racistischer Dan Gedacht


Daarnaast ook antisemitisch met grote haat tegen Israël

 De ellende van zwarte opstand tegen blank duurt voort......door Mathilde van Vliet
 

Naar aanleiding van mijn laatste blog over BlackLivesMatter ontving ik enkele e-mails. Een kennis stelde een interessante vraag over o.a. de organisatie, of deze beweging werkelijk zo gevaarlijk is. Ik besloot e.e.a wat uit te diepen.

Mensen weten vaak niet wat deze gewelddadige beweging BlackLivesMatter inhoudt, welke verbanden er wereldwijd zijn en ook is de connectie met de radicale islam vaak niet bekend. Men denkt vaak dat rellen spontaan ontstaan, zoals recent weer in Charlotte, North Carolina omdat daar een “onschuldige” zwarte zou zijn neergeschoten. Het probleem is dat men slechts afgaat op de teleurstellend subjectieve NOS journaals en berichten in de media. Maar verder kijken dan dat doen de meesten niet, want ver van mijn bed show.
 
Toch is het nuttig verder in te gaan op de materie, want de radicalen van BlackLivesMatter bevinden zich ook in Nederland. Hand in hand gaan opstandige zwarten samen met fanatieke moslims. Die ook gevolgen heeft voor ons land. Denk aan de Zwarte Pietenrel die elk jaar weer de kop opsteekt.
 


Kinderen worden zodanig bewerkt door volwassenen dat ze op een dag wel moeten zeggen dat Zwarte Piet racistisch is. Hoe makkelijk is het om onschuldige, onbevangen kleuters te vergiftigen met jouw propaganda. Kijk hoe kinderen in islamitische landen stelselmatig worden geïndoctrineerd met politiek gif. Als voorbeeld Palestijnse kinderen die vanaf 3 jarige leeftijd met een M16 poseren in plaats van Nijntje of Barbie.

 

 

BLM een terroristische organisatie?
De beweging heeft er zeker eigenschappen van, want: het doel is politieke veranderingen af te dwingen door middel van gewelddadige acties die het maatschappelijke leven ontwrichten. Acties kunnen bestaan uit het zaaien van angst - soms met zeer gewelddadige acties - om zo politieke stabiliteit te ondergraven.
BlackLivesMatter valt letterlijk het gezag aan door politieagenten in hinderlagen te laten lopen om ze vervolgens af te slachten.
BLM wil zoveel mogelijk medestanders op de been helpen om hun doel waar te maken: “Black Lives Matter is a unique contribution that goes beyond extrajudicial killings of Black people by police and vigilantes. Daarnaast spelen racistische en antisemitische doelstellingen mee. Daarover straks meer.
 

Organisatie
BlackLivesMatter pretendeert alsof het een spontaan ontstane beweging is die opgericht werd in 2013 door Alicia Garza, Opal Tometi, Patrisse Cullors, na de dood van de 17 jarige so called ‘innocent’ Trayvon Martin in 2013.
In feite is BLM de nieuwste en meest gevaarlijke ontwikkeling van een beweging van goed gefinancierde socialistische / communistische organisaties.
BlackLivesMatter is qua opbouw hetzelfde als communistische en anarchistische activisten, hun netwerk is precies zo opgebouwd als deze organisaties die al decennia ageren tegen Amerika. Dezelfde actietactieken, opbouw van websites, verspreiding van hun propaganda, het achter de hand hebben van Pro Deo advocaten – allen uit de activistische hoek - en niet te vergeten hun politieke steun uit socialistische en communistische hoek. Dat maakt dat ze wereldwijd probleemloos kunnen opereren en groeien.


Dergelijke organisaties kun je vergelijken met een spekkoek, die bestaat uit verschillende lagen die samen één product vormen: in de onderste laag staan de activisten, ondergrondse militante cellen die vaak onherkenbaar uitgedost met bivakmutsen en sjaals hun acties met geweld anoniem voltooien.
De laag daarboven zijn de hooligans die een grote groep vormen en voornamelijk schreeuwen, rotzooi schoppen en onrust veroorzaken.
Dan volgt de laag van de goed aangeschreven niet-gouvernementele organisatie (NGO’s) waar liefdadigheidsinstellingen onder vallen, gelieerd aan de Democraten van de VS. Een miljardair als George Soros is zeer invloedrijk met zijn Open Society Institute. Niet alleen in de VS is zijn financiële bemoeienis bepalend; ook in Europa heeft Soros een flinke vinger in de pap.
De top van de spreekwoordelijke spekkoek bestaat uit belangrijke socialistische politici die gebruik maken van deze organisatie voor eigen politiek gewin. Maar ook de elite van bijvoorbeeld universitaire besturen, vakbonden en hoge ambtenaren behoren tot deze laag. 


BlackLivesMatter 'peaceful' way of protesting?
Van “vredelievende” betogingen is geen sprake. Het zijn goed georganiseerde en geharde activisten die geweld als middel gebruiken.
In juli van dit jaar raakten 21 politie agenten gewond door stenen, stalen buizen, en vuurwerk tijdens een demonstratie in St. Paul, Minnesota, waar de demonstranten de snelweg vijf uur lang bezetten en zelfs afsloten. Eén agent liep een wervelfractuur op nadat een betonblok op zijn hoofd was terechtgekomen. Bij een protest in Minneapolis scandeerden BLM activisten “Pigs in a blanket, fry ’em like bacon.”
 

Ze ontwikkelen zich in snel tempo tot een terroristische groep door het plegen van hate crimes, waarbij geweld inherent is aan terreuracties. BLM activisten worden bestempeld als racistisch, alleen al voor het gebruik van de uitdrukking "BlackLivesMatter". Met andere woorden: blanke levens doen er niet toe en ze streven feitelijk apartheid na.
Washington Times columnist Tim Constantine schreef in een artikel van september: "We hoeven niet meer te kijken naar het Midden-Oosten om het bewijs van terrorisme te vinden. Hier in de Verenigde Staten is er een groep met de naam BlackLivesMatter." 

Via de linkse en niet objectieve meenstriemmedia laat men de bevolking geloven dat BlackLivesMatter een geweldloze organisatie van zwarten is die stille protestmarsen lopen. Wat men vooral niet laat zien zijn de gewelddadige en gewapende opstanden tegen de blanke bevolking, waarbij racisme tegen blank niet geschuwd wordt. Ooit gezien bij DWDD?
BlackLivesMatter is NOT a legitimate form of protest...


BlackLivesMatter mogelijk verboden
In de VS gaan geluiden op om BlackLivesMatter als terroristische groepering te bestempelen en ze ook als zodanig te behandelen. Helaas houdt de Amerikaanse regering alleen buitenlandse terroristische organisaties in de gaten, maar worden binnenlandse organisaties - waaronder de Ku Klux Klan en soortgelijke haat groepen – niet gevolgd. Wel wordt de Klan doodgezwegen door de overheid, wat net zoiets is als een cordon sanitaire. Ondertussen gaan ze gewoon door met hun walgelijke acties. BlackLivesMatter is net zo verachtelijk als de Ku Klux Klan.
Wat de overheid nalaat is in te zien dat BlackLivesMatter internationale connecties heeft met The Muslim Brotherhood, ISIS en Al-Qaida en zou dus om die reden alleen al verboden moeten worden, naast de hate crimes die ze plegen, de racistische en antisemitische boodschappen die ze tentoonspreiden en overig verderfelijk gedachtegoed.
Dit zou echter kunnen veranderen in de nabije toekomst. Voor oktober heeft The Department Of Justice aangekondigd dat binnenlands terrorisme zal worden opgespoord met als doel ze te vervolgen. Volgens het DOJ zal het dan gaan om antiregering en haat groepen, meldde CNN.
Maar ja, CNN wordt in de volksmond niet zonder reden het Communist News Network genoemd. Dus het valt nog te bezien of BlackLivesMatter op de verboden lijst komt.
Gelukkig hebben de Afro-aanhangers van BLM’s (nu nog) wel een zwarte president die ze de helemaal de hemel in prijst en ze zelfs complimenten maakt.
Dat scheelt nu nog een vervolging wegens moord.
 

Dwarsverbanden
Er zijn verschillende organisaties gelieerd aan BlackLivesMatter, wat het totaalbeeld nog onheilspellender maakt. Ik heb er een aantal benoemd.
 
New Black Panthers Party
Het gevaarlijke van BlackLivesMatter is dat er zich in de organisatie veel leden bevinden van de New Black Panthers Party die zichzelf omschrijven als militanten die strijden tegen alles dat blank en Joods is. Ze stellen letterlijk:
"Kill every goddamn Zionist in Israel! Goddamn little babies, goddamn old ladies! Blow up Zionist supermarkets!" - Malik Zulu Shabazz
 
"I hate white people. All of them. Every last iota of a cracker, I hate it. (…) You going to have to kill some of their babies!" - King Samir Shabazz

"It's that old no-good Jew, that old imposter Jew, that old hooked-nose, bagel-eating, lox-eating, Johnny-come-lately, perpetrating-a-fraud, just-crawled-out-of-the-caves-and-hills-of-Europe, so-called damn Jew … (…)"Khalid Abdul Muhammad."

The New Black Panthers Party streeft een onafhankelijke staat na waarbinnen alleen zwarten mogen leven met hun eigen rechtssysteem, ver weg van de blanken en Joden.

Micah Xavier Johnson, aanhanger van de New Black Panthers en BlackLivesMatter werd geïdentificeerd als de schutter van Dalles, die vijf agenten in Dallas vermoordde op 7 juli.

Gavin Eugene Lang, ook een New Black Panthers en BlackLivesMatter-lid schoot drie agenten dood en verwondde drie anderen in Baton Rouge. Hij bleek ook lid te zijn van Nation of Islam.
 
Ismaaiyl Abdullah Brinsley, een Black Lives Matter lid schoot 2 agenten van de NYPD dood in december 2014. Hij plaatste op Facebook een vers uit de koran (vers 8:60) waarbij wordt opgeroepen om de vijanden van Allah te doden.

Edward Archer, een andere bekeerling van de islam schoot in Philadelphia een politieagent dood en beweerde Allah te volgen.  

Nation of Islam
Malcolm X is in de jaren ’50 en ’60 een invloedrijke leider van de Nation of Islam, een Amerikaanse beweging die de suprematie van het zwarte ras predikt. In 1964 keert hij zich af van de beweging en predikt hij juist tegen racisme en wordt hij één van de boegbeelden van de Civil Rights Movement in de Verenigde Staten. Via de Muslim Mosque Inc. richtte hij zich op de gelijkheid van de zwarte bevolking in de Amerikaanse samenleving. Zijn vertrek uit de Nation of Islam zette veel kwaad bloed bij de organisatie. In 1965 plegen drie leden van de Nation of Islam een aanslag op het leven van Malcolm X.  
Khalid Abdul Muhammad was afkomstig uit Nation of Islam en sloot zich aan de bij The New Black Panthers in 1997, waarbij zijn haatspeeches ten aanzien van blanken, joden, christenen en homoseksuelen voorop stonden. Hij organiseerde marsen in New York die vervuld waren van haat, antisemitisme en openlijke oproepen om blanken te vermoorden. Voormalig burgemeester van NYC Rudy Giuliani verzette zich tegen de marsen, maar de rechtbank besloot anders.
Khalid Abdul Muhammad favoriete lijfspreuk was: "There are no good crackers, and if you find one, kill him before he changes."
De racist overleed in 1993 op 53jarige leeftijd.
Gods of ’s werelds wil?

Al-Qaida en ISIS
Wat dergelijke groeperingen verbindt is hun gedeelde blinde haat tegen blank, joden en Israël. Met name het anti-Israël en pro-Palestina gedeelte is belangrijk voor organisaties als Al-Qaida en ISIS. Er wordt letterlijk opgeroepen door Al-Qaida dat zwarten zich bekeren tot de islam om zo de strijd te voeren tegen blank en Israël.
Amerikaanse zwarten worden massaal gerekruteerd door organisaties als Al-Qaida en ISIS.
B.J. Murphy, een van de leiders van Nation of Islam, riep zijn volgers van BlackLivesMatter op: “Don’t spend no money with no white folks that don’t respect us.”
 

Slavernij
Het woord slavernij is niet los te denken van BlackLivesMatter. Alles is terug te voeren op de arme, slaafse bevolking die geen enkele kans hebben in de VS en daarbuiten. Eigenlijk is alles de schuld van blank, want zij zijn zielig. Dus slachtofferrol.
Maar wanneer het over echte hedendaagse slavernij gaat, dan sluit men liever de bruine negeroogjes, want echt nieuws, dus niet waar. Een stukje waarheid die zwart Amerika liever niet tot zich neemt.
In dit filmpje bevestigt een zwarte man dat islamitische slavenhandelaren 90% deel uitmaakten van de handel van slaven uit Afrika en slechts 10% van de blanke slavendrijvers. 
 

Reacties
Dat BlackLivesMatter reacties oproept onder de bevolking wordt wel duidelijk. Dankzij ingrijpen van de Dallas politie kwam het niet tot een confrontatie tussen tegenstanders van een moskee die banden zou hebben met de Muslim Brotherhood en leden van The Black Panthers en BlackLivesMatter. Opvallend is de haat en agressie van zwarte vs. blank. 
 

Er zijn gelukkig normaal denkende zwarte burgers van de VS die geen blad voor de mond nemen, kritische noten uiten op de zwarte bevolking door man en paard te noemen, zoals deze MrMadness Sotomayor. Bekijk deze video, alleszeggend: “How Savage Are Blacks In America & Why Is Everyone Afraid To Discuss It?”


De Britse journalist Milo Yiannopoulos gaf enkele maanden geleden een lezing aan de Universiteit van Californië in Irvine, waarbij een groot deel was gewijd aan de beweging BlackLivesMatter and hoe weinig deze beweging doet om zwarte levens te redden. Hij legt in dit filmpje uit waarom.  

Waarom maken die activisten van BlackLivesMatter zich niet druk om het feit dat 99 van de 100 zwarte doden in de VS, door andere zwarten worden gedood?
Antwoord: het levert ze geen geld op. 

 

Nederland
In ons land gebeurt eigenlijk precies hetzelfde. BlackLivesMatter bevat dezelfde structuur qua organisatie als activisten van o.a. Anti Fascistische Actie, Vluchtelingen, XminY, antiglobalisten, Dierenbevrijdingsfront, Laat Ze Niet Lopen, Indymedia, en vele vele andere activistische organisaties die geweld niet schuwen.
In dit land worden ze ondersteund door politieke partijen als PvdA, SP en GL en genieten ze brede financiële steun.
Zoals al eerder besproken over de spreekwoordelijke spekkoek; in Nederland zijn deze organisaties opgebouwd als een spekkoek, die bestaat uit verschillende lagen die samen één product vormen: in de onderste laag staan de activisten, ondergrondse militante cellen die vaak onherkenbaar uitgedost met bivakmutsen en sjaals hun acties anoniem voltooien.

De laag daarboven zijn de hooligans (antiglobalisten, Antifascistische Actie, XminY, Laat Ze Niet Lopen, Indymedia, BlackLivesMatter) een grote groep vormen. Dan volgt de laag van de goed aangeschreven niet-gouvernementele organisatie (NGO’s), die nauwe banden hebben met linkse politieke partijen als PvdA, GL, D66 en SP, waar liefdadigheidsinstellingen onder vallen (Meldpunt Discriminatie, Vluchtelingenwerk ), maar ook daar duikt de geldschieter George Soros weer op.
Onderzoeksjournalist Carel Brendel meldt dat het Open Society Institute van George Soros financiële steun verleent aan de FEMYSO, de jeugdafdeling van de Moslimbroeders. Daarbij opgemerkt dat Soros kritisch is over Israël, dat hij antizionisme financiert en de internationale overeenkomsten (racisme en jodenhaat) zijn rond.
 
  
Het zal u vanuit dit kader dan ook niet verbazen dat organisaties als Palestina Komitee nauw verweven zijn met BlackLivesMatter, want hun gedeelde jodenhaat hebben ze gemeen. Zo schrijven ze ook zelf.

 

 

 
 
De bestuurlijke elite van de spreekwoordelijke spekkoek in Nederland bestaat uit belangrijke socialistische politici van PvdA, GL, SP, een verdwaalde CDA’er of VVD’er, universitaire besturen, vakbonden, kerken, hoge ambtenaren etc.) die gebruik maken van deze organisatie voor eigen politiek gewin. 
Onze nieuwste partij Denk, die met Sylvana Simons als Zwarte Buikspreekpop het boegbeeld van protest tegen racisme. Want zwart.
Bijna dagelijks komt mevrouw Simons wel met een bericht op het World Wide Web waarbij ze haar afschuw uitspreekt over het onrecht dat zwarten wordt aangedaan.
 
Palestina Komitee-speldje
We gaan ervan uit dat ze namens de heren Selçuk Öztürk en Tunahan Kuzu van Denk spreekt, terwijl deze moslims bepaald geen liefhebbers zijn van de zwarte medemens.
 
Daarnaast erkennen deze trekpoppen van de Turkse president Erdogan de Armeense genocide niet, hebben ze niet veel op met mensenrechten en de ongelijkheid tussen man en vrouw. Ze delen de gemeenschappelijke Jodenhaat, vandaar dat ook weer zo’n Palestina Komitee prima samenwerkt met Denk en BlackLivesMatter.

Over slavernij gesproken: zou Sylvana Simons dit niet enorm aanspreken? Laat de Surinamers maar medebepalen of Zwarte Piet zwart is en zwart blijft! 


Conclusie
De conclusie is dat BlackLivesMatter een veel grotere en gevaarlijke organisatie is dan we tot nu toe vermoedden. Het is een gewelddadige, militante beweging die oproept tot haat tegen blanken, joden, christenen wereldwijd. In de VS, maar ook in Nederland zijn de invloeden zichtbaar. Hand in hand gaan opstandige zwarten samen met fanatieke moslims.

Dergelijke organisaties kun je vergelijken met een spekkoek, van activisten tot aan de politiek als bovenste meest invloedrijke laag.

De organisatie BlackLivesMatter heeft zeker eigenschappen van een terreurbeweging, alleen al vanwege de nauwe verbanden met de jihadistische islam organisaties als Al-Qaida, ISIS, Muslim Brotherhood.
Van “vredelievende” betogingen is geen sprake. Het zijn goed georganiseerde en geharde activisten die geweld als middel gebruiken.

In Nederland tot slot gebeurt eigenlijk precies hetzelfde. BlackLivesMatter behoort tot dezelfde geweldadige organisaties als AFA, Vluchtelingen, XminY, antiglobalisten, Dierenbevrijdingsfront, Internationale Socialisten en Palestina Komitee en vele anderen.

 
Hoe is aansturen op geweld ooit de oplossing voor polarisatie? Was het niet een van de idealen van de zwarte Martin Luther King dat “All Lives Matter"?

 

 
Volgens deskundigen zou Martin Luther King de BlackLivesMatter nooit hebben ondersteund.
 

 
Amsterdam, 2 oktober 2016


 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten